Silmänpohjan ikärappeumaa kannattaa seurata Ocusweep-mittauksilla

Silmänpohjan ikärappeumassa verkkokalvon keskeisen alueen toimintaan tulee vikoja, jotka voivat aiheuttaa monenlaisia häiriöitä näkemiseen: näöntarkkuus voi heikentyä, suorat viivat saattavat vääristyä tai näkökentässä voi olla pieniä paikallisia puutoksia, jotka saattavat häiritä lukemista. Välttämättä näön muutoksia ei itse huomaa lainkaan etenkin jos toinen silmä on terve. 

Jos silmälääkäri on jo todennut alkavan ikärappeuman, olisi kummankin silmän näköä hyvä seurata säännöllisesti. Tärkeää olisi etenkin huomata, jos ns. kuiva rappeuma muuttuu kosteaksi – silloin on syytä viivyttelemättä silmälääkärillä selvittää tilanne ja tarvittaessa nopeasti aloittaa pistoshoidot. Tarkemmin ikärappeumasta ja sen hoidosta saat tietoa Liedon Optiikasta.

Ocusweep tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia verkkokalvon keskeisen terävänäön alueen toiminnan tutkimiseen. Ikärappeumassa usein, mutta ei aina, näöntarkkuus alenee. Samoin kontrastinäköön tiedetään tulevan vikaa. Keskialueen näkökenttään tulee eri kohtiin heikennyksiä tai jopa täydellisiä puutoksia. Näitä kaikkia ikärappeuman oireita voidaan Ocusweep-mittauksilla seurata.

Näkökenttää, kontrastinäköä ja näöntarkkuutta olisi hyvä mitata säännöllisesti, jotta ikärappeuman mahdollinen eteneminen huomataan ajoissa.